Komunikat Komisji Technicznej PPJK

Komunikat Komisji Technicznej Pucharu Polski Jachtów Kabinowych

 

Komisja Techniczna Pucharu Polski Jachtów Kabinowych, na wniosek armatora jachtu Dyzio – typ McGregor 26, nr rej.  POL 5858  po przeanalizowaniu dokumentacji jachtu,  dopuszcza jacht do regat w klasie T zgodnie z jego współczynnikiem Vi. Warunkiem startu jest  dokonanie inspekcji przez mierniczego regat (ew. kontrolera sprzętu) celem potwierdzenia, że

  1. Zbiornik grawitacyjny z balastem wodnym jest zalany na czas trwania wyścigów i pomiaru sprawdzającego
  2. Nie są zainstalowane żadne urządzenia pozwalające na jego opróżnienie w trakcie żeglugi
  3. Jest możliwość dokonania kontrolnego sprawdzenia wagi jachtu z napełnionymi zbiornikami bez samoczynnego ich opróżniania

Niniejsze dopuszczenie jest ważne do końca roku 2021 kiedy zostanie zastąpione odpowiednim aneksem do Przepisów Klas T.

 

Przewodniczący KT PPJK

Jacek Smuszkiewicz

 

miejsca w finale PPJK

Lista kwalifikacji w klasach, które weszły do finału PPJK na dzień  08.09.2020

klasa współczynnik frekfencji liczba zawodników w finale
obrońca pucharu 1
T2 7,13 4
T3 6,13 4
OPEN 5,88 3
T1 4,38 3
Omega 1,88 1

Komunikat nr 1/2014 – poprawki w definicji żagla przedniego

Thumbnail imageZespół ds. Przepisów Pomiarowych KŻŚ PZŻ oraz Komisja Techniczna PPJK informuje, że prawidłowe brzmienie pkt. 4 rozdział IV definicji „Powierzchnia żagli podstawowych” brzmi:

Żagiel przedni musi spełniać warunek: różnica pomiędzy żaglem przednim a spinakerem polega na tym, że szerokość w połowie wysokości żagla przedniego, mierzona po powierzchni sferycznej pomiędzy punktami dzielącymi na połowy lik przedni i tylny (wolny) nie przekracza 50% długości jego liku dolnego i żadna inna pośrednia szerokość nie przekracza wartości procentowej podobnie proporcjonalnej do jej odległości od głowy żagla.

Ponieważ okazało się, że powyższa formuła w przypadku szerokich głowic żagla może prowadzić do nieprawidłowych wyników Zespół postanowił uzupełnić ją o dodatkowy warunek. Niezależnie który warunek spełni żagiel : podstawowy czy dodatkowy uznaje się, że jest zgodny z definicją. Nazwy i oznaczenia są podane według ERS 2013-2016

Tylny lik żagla przedniego nie może być wypukły – tzn., że materiał żagla nie może przekraczać linii prostej poprowadzonej przez punkty: szotowy (G.4.1) oraz tylny punkt głowicy (G.5.5)