Sprawozdanie z regat „Puchar Prezesa WOZŻ”

W dniach 11-12 czerwca 2011r. na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego odbyły się regaty „Puchar Prezesa WOZŻ” zaliczane do cyklu regat PPJK. Regaty posiadały licencję PZŻ oraz zezwolenie Urzędu Żeglugi Śródlądowej na zorganizowanie imprezy na wodzie.

Organizatorem regat był WOZŻ i MOS-2. Odpowiedzialnymi za organizację regat byli: z ramienia WOZŻ – wiceprezes ds. Śródlądowych Jacek Orliński oraz z ramienia MOS-2 Sławomir Kalinowski – dyrektor MOS-2. Biuro regat oraz baza regatowa miały miejsce w ośrodku szkoleniowym MOS-2 w Zegrzu Płd. ul. Warszawska 21.