Nowa Pasłęka : Puchar Zalewu Wiślanego – zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. ELIMINACJE PUCHARU POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH O PUCHAR ZALEWU WIŚLANEGO

2. IX REGATY IM. JARKA RĄBALSKIEGO O PUCHAR NOWEJ PASŁĘKI

1. Termin, ranga i miejsce regat

Regaty rozegrane zostaną w dniach 29-31 lipca 2011r, w ramach regat eliminacyjnych Pucharu Polski Jachtów

Kabinowych, grade = 1,0. oraz tradycyjnych regat memoriałowych im. Jarka Rąbalskiego, rozgrywanych corocznie z okazji

Dni Nowej Pasłęki.

Planuje się rozgrywanie wyścigów w sobotę 30 lipca (5 biegów) oraz niedzielę 31 lipca (2 biegi).

Port regat: Nowa Pasłęka, przystao przy Hotelu „Dom Rybaka”.

Trasa dojazdu: szukaj: http://mapgo.pl/

2. Jachty startujące i załogi

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas T-1, T-2, T-3, (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2009-2012) i Żagle 500

(według przepisów pomiarowych klasy Żagle 500).

W regatach im. Jarka Rąbalskiego jachty wystartują w dwóch grupach: grupa I – jachty z ożaglowaniem zasadniczym (grot,

bezan, fok, genua); grupa II – jachty z ożaglowaniem dodatkowym (genaker, spinaker) i zostaną sklasyfikowane według

Formuły Pomiarowej KWR.

UWAGA: Wyścigi do obydwu regat będą rozgrywane wspólnie, a jachty klas T-1, T-2, T-3 będą jednocześnie

sklasyfikowane według formuły KWR, jeżeli zostaną zgłoszone do tej klasyfikacji.

Przynależnośd poszczególnych jachtów do klas – w razie wątpliwości – rozstrzygana będzie przez Komisję Regatową.

Jachty startujące w regatach muszą posiadad widoczne oznakowanie w postaci numerów rejestracyjnych na żaglach lub

napisu identyfikacyjnego na kadłubie.

Jachty klas turystycznych „T” mogą stosowad tylko ożaglowanie podstawowe dla danego typu jachtu – wyklucza się

stosowanie genakera i spinakera.

Limit jachtów w poszczególnych klasach i grupach , konieczny do uznania regat za odbyte, ustala się na cztery jednostki (4),

We wszystkich klasach i grupach wymagana jest załoga minimum dwuosobowa.

Liczba i skład członków załogi w czasie regat nie może się zmieniad bez zgody Komisji Regatowej.

Minimalny wiek członka załogi wynosi 7 lat.

3. Organizator: Yacht Club Zalewu Wiślanego „Nowa Pasłęka”

Kontakt: Grzegorz Hejber, Tel.: 605 353 511, e-mail: grzegorz.hejber@wp.pl

Tadeusz Kaszczyc, Tel.: 603 977 033, e-mail: tkaszczyc@gmail.com


Załączniki

Zawiadomienie o regatach