Augustów : Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Augustowa – zawiadomienie

Eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2011

Partner Techniczny:
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Organizator:
SZEKLA-PORT i Klub Wodny SZEKLA
tel./fax (0-87) 6433850; www.szekla.pl; e-mail:szekla@szekla.pl

  1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 6-7 sierpnia 2011r. na akwenie Necko.
  2. Biuro i port regat: Przystań jachtowa SZEKLA-PORT; 16-300 Augustów ul. Nadrzeczna 70A
  3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2009 – 2012, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2010, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2009-2012 – klasy T-1, T-2, T-3, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach – Omega Klasyk, Omega sport, Żagle 500, Optymist, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Żagle 500, Micro i otwarto pokładowe

Omega klasyk, Omega sport i Optymist. Limit jachtów w poszczególnych klasach

koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery 3.

5. Zgłoszenia do regat w dniu 6 sierpnia 2011 w godz. 800 –1000 na drukach dostarczonych

przez organizatora oraz e-mail. Dopuszcza się w sytuacji szczególnej zgłoszenie

telefoniczne.

6. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

Wpisowe do regat wynosi 40 zł od osoby

7. Pomiary i ważenie w godz. 800-1000 w dniu 6.08.2011.

8. Otwarcie regat: Przystań jachtowa SZEKLA-PORT godz. 1030

9. Planowany start do I wyścigu w dniu 6 sierpnia 2011 godz. 1100


Załączniki

Zawiadomienie o regatach
Zaproszenie na regaty