Komunikat techniczny

Zgodnie zaleceniem Komisji Technicznej Walne Zgromadzenie Członków PPJK  podjęło uchwałę o zmianie treści „Przepisów klasowych jachtów klas T” w pkt 1,5 części Zasady Podstawowe, w ten sposób, że przedłużono okres warunkowego wpisu na listę jachtów seryjnych do trzech lat.