Komunikat dotyczący Przepisów Pomiarowych

Komunikat Zespołu ds. Przepisów Pomiarowych Regat PPJK

Po przeanalizowaniu typowych konstrukcji seryjnie budowanych jachtów turystycznych oraz mając na uwadze ich liczniejszy udział w regatach, dopuszcza się odstępstwa w zabudowie wnętrza od wymagań „Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2009-2012”. Umożliwia się udział w regatach jachtów seryjnych zabudowanych, wkładką laminatową (z laminatów PS) lub jachtów starszych typów zbudowanych do końca roku 2001, w których wymiary koi są inne niż podane w definicji w w/w przepisach.

Na pisemny wniosek skipera przedmiotowego jachtu władza organizująca lub komisja regatowa mogą przyjąć zgłoszenie do regat po zasięgnięciu opinii mierniczego regat.