kalendarz regat PPJK 2023

Szanowni koledzy

Po długich naradach Zarząd PPJK przyjął wstępną propozycję kalendarza PPJK. Ograniczamy ilość regat, w których możecie zdobywać punkty do finału do 6-ciu.

Naszym zamiarem jest, aby co roku kalendarze te wymieniały się imprezami do pewnego stopnia oczywiście W następnych latach podstawą do zakwalifikowania imprez do kalendarza eliminacyjnego będzie ocena imprezy przez zawodników.

kalendarz 2023 eliminacje