Zawiadomienie o regatach PPJK 2014

Zawiadomienie o Regatach

 

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2014

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty jachtów żaglowych składające się z regat eliminacyjnych i finału. Celami regat PPJK są:

 

 • integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce poprzez rozgrywanie regat cyklu według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych;
 • wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych).
 • wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

 

W roku 2014 będzie rozegrana XIX-ta edycja PPJK. Dotychczasowymi zdobywcy Pucharu Polski Jachtów Kabinowych byli:

 

1996r – Zbigniew Kania

1997r – Leon Wróbel

1998r – Leon Wróbel

1999r – Zbigniew Jodzis

2000r – Przemysław Tarnacki

2001r – Piotr Cichocki; Romuald Knasiecki; Przemysław Tarnacki; Leon Wróbel

2002r – Wojciech Myśliwiec

2003r – Wojciech Myśliwiec

2004r – Robert Janecki

2005r – Paweł Oskroba

2006r – Wojciech Myśliwiec

2007r – Ryszard Osmański.

2008r – Tomasz Szychowiak

2009r – Piotr Kula

2010r – Karol Górski

2011r – Tymon Sadowski

2012r – Andrzej Wegner

2013r – Andrzej Wegner

2. ORGANIZATOR

 

Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych reprezentowane przez Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu i Komandor PPJK: Andrzej Janowski

V-ce prezes Zarządu i Dyrektor: Jarosław Bazylko

Sekretarz: Dorota Dajkowska

Skarbnik: Marek Lewandowski

Członek Zarządu: Stanisław Kasprzak, Jacek Smuszkiewicz, Piotr Wroński

 

 

kontakt:

 

Andrzej Janowski

e-mail: janmor@janmor.com.pl

 

Jarosław Bazylko

e-mail jarek@ppjk.pl

 

3. UCZESTNICTWO

klasy jachtów

 

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2013-2016 z późniejszymi komunikatami), oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy w regatach eliminacyjnych pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.

Przynależność poszczególnych jachtów do klas – w razie wątpliwości – rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach kwalifikacyjnych.

 

zawodnicy

 

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:

 

 1. 1.Sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne
 2. 2.Sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału1;
 3. 3.W poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała. Możliwe są tylko zmiany załogi (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.
 4. 4.Sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie.
 5. 5.Sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce a gdy to nie rozstrzyga – kolejno:
  1. owiększa ilość zdobytych punktów
  2. olepsze miejsce w MPJK
  3. olepsze miejsce w DMPJK
  4. olosowanie

 

4. PRZEPISY

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

 1. 1.Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
 2. 2.Niniejszego zawiadomienia o regatach;
 3. 3.Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
 4. 4.Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych “Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016” z późniejszymi komunikatami (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl)
 5. 5.Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych,.

 

5. KALENDARZ REGAT

 

 1. 1.Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi będzie ogłoszony do końca marca 2014 na stronie www.ppjk.pl

 

6. PUNKTACJA

Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

 

W x (101 + 1000 log10(N/P))

W – współczynnik regat

N – Ilość zawodników sklasyfikowanych w danych regatach

P – miejsce zajęte w regatach

Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2014 ustala się następujące wartości „W”:

 

 • Regaty GRADE I – 1
 • Regaty GRADE II *0,5
 • Regaty Grade III – 0,7

 

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zaliczają się wszystkie wynik eliminacji

 

Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania wyników zawodników w klasyfikacji PPJK w poszczególnych regat eliminacyjnych ustala się na cztery (4).

 

7. REGATY FINAŁOWE

 

Informacje ogólne

 

 1. 1.Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się w dniach 13-14 września 2014r.
 2. 2.miejscu rozegrania Finału KO PPJK poinformuje do dnia 31 lipca 2014r.
 3. 3.Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
 4. 4.Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi KO PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
 5. 5.Finał PPJK 2014 jest rozgrywany według „Zasad Rozgrywania Finału”, które będą ogłoszone na stronie www.ppjk.pl do dnia 31 lipca 2014r.

 

 1. 6.Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostanie przyznany zwycięzcy najliczniejszej z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji)

 

Uczestnictwo

Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad

 1. 1.Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce)
 2. 2.Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2014 według klasyfikacji frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie – sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu – przez liczbę odpowiadającą ilości regat eliminacyjnych punktowanych w rankingu.
 3. 3.W wypadku” remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami decyduje większa frekwencja – kolejno – na MMPJK, DMPJK a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie
 4. 4.W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale prawo do startu przechodzi na innych zawodników zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te
 5. 5.W przypadku gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników.


Załączniki

zawiadomienie_PPJK_2014.doc