Zawiadomienie o regatach PPJK 2013

Zawiadomienie o Regatach

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2013

1. INFORMACJE OGÓLNE

Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty jachtów) żaglowych składające się z regat eliminacyjnych i finału. Celami regat PPJK są:

 • integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce poprzez rozgrywanie regat cyklu według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych;
 • wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych).
 • wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

W roku 2013 będzie rozegrana XVIII-ta edycja PPJK. Dotychczasowymi zdobywcy Pucharu Polski Jachtów Kabinowych byli:

1996r – Zbigniew Kania
1997r – Leon Wróbel
1998r – Leon Wróbel
1999r – Zbigniew Jodzis
2000r – Przemysław Tarnacki
2001r – Piotr Cichocki; Romuald Knasiecki; Przemysław Tarnacki; Leon Wróbel
2002r – Wojciech Myśliwiec
2003r – Wojciech Myśliwiec
2004r – Robert Janecki
2005r – Paweł Oskroba
2006r – Wojciech Myśliwiec
2007r – Ryszard Osmański.
2008r – Tomasz Szychowiak
2009r – Piotr Kula
2010r – Karol Górski
2011r – Tymon Sadowski
2012r – Andrzej Wegner

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych reprezentowane przez Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu i Komandor PPJK: Andrzej Janowski
V-ce prezes Zarządu i Dyrektor: Jarosław Bazylko
Sekretarz: Jacek Olubiński
Skarbnik: Marek Lewandowski
Członek Zarządu: Stanisław Kasprzak, Jacek Smuszkiewicz, Piotr Wroński 

kontakt:

Andrzej Janowski
e-mail: janmor@janmor.com.pl

Jarosław Bazylko
e-mail jarek@ppjk.pl

3. UCZESTNICTWO

klasy jachtów

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2013-2016), oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy w regatach eliminacyjnych pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.
Przynależność poszczególnych jachtów do klas – w razie wątpliwości – rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach kwalifikacyjnych.

zawodnicy

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:

 • Sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne
 • Sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału1;
 • W poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała. Możliwe są tylko zmiany załogi (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.
 • Sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie.
 • Sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce a gdy to nie rozstrzyga – kolejno:
  • większa ilość zdobytych punktów
  • lepsze miejsce w MPJK
  • lepsze miejsce w DMPJK
  • losowanie

4. PRZEPISY

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

 • Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
 • Niniejszego zawiadomienia o regatach;
 • Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
 • Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych “Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016” (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl)
 • Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych,.

5. KALENDARZ REGAT

 • Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi będzie ogłoszony do końca marca 2013 na stronie www.ppjk.pl oraz w miesięczniku Żagle

6. PUNKTACJA

Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

W x (101 + 1000 log10(N/P))

W – współczynnik regat
N – Ilość zawodników, którzy sklasyfikowanych w danych regatach
P – miejsce zajęte w regatach
Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2013 ustala się następujące wartości „W”:

 • Regaty GRADE I – 1
 • Regaty GRADE II *0,5

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zalicza się osiem (8) najlepszych wyników eliminacji – lepsze miejsce oznacza większą ilość zdobytych punktów w klasyfikacji PPJK
Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania wyników zawodników w klasyfikacji PPJK w poszczególnych regat eliminacyjnych usta się na cztery (4).

7. REGATY FINAŁOWE

Informacje ogólne

 • Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się w dniach 14-15 września 2013r.
 • miejscu rozegrania Finału KO PPJK poinformuje do dnia 31 lipca 2013r.
 • Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
 • Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi KO PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
 • Finał PPJK 2013 jest rozgrywany według „Zasad Rozgrywania Finału”, które będą ogłoszone na stronie www.ppjk.pl do dnia 31 lipca 2013r.
 • Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostanie przyznany zwycięzcy najliczniejszej z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji)

Uczestnictwo

Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad

 • Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce)
 • Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2013 według klasyfikacji frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie – sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu – przez liczbę 8 odpowiadającą maksymalnej liczbie regat punktowanych w rankingu.
 • W wypadku” remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami decyduje większa frekwencja – kolejno – na MMPJK, DMPJK a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie
 • W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale prawo do startu przechodzi na innych zawodników zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te
 • W przypadku gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników.