Obrady PPJK

W ostatni weekend obradowały wszystkie władze Stowarzyszenia PPJK : Zarząd, Walne Zgromadzenie i dodatkowo spotkanie organizatorów eliminacji. A wszystko dlatego że sezon zbliża się szybkimi krokami. Co najważniejsze potwierdzono kalendarz regat (jest już na stronie WWW.ppjk.pl) oraz powołano Komisję Techniczną (do spraw przepisów Pomiarowych) z Jurkiem Pieśniewskim jako przewodniczącym. Ustalono jakie standardy powinny spełniać nasze regaty oraz ustalono i zatwierdzono zmiany w Zawiadomieniu o regatach PPJK 2012. Najważniejsza zmiana to otwarcie listy klas klasyfikowanych w PPJK oraz mających prawo startu w finale.