Konkurs na logo PPJK

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy podesłali swoje propozycje nowego loga PPJK. Po dokładnej analizie i ocenie wszystkich prac komisja konkursowa nie wyłoniła zwycięzcy. Decyzja o nierozstrzygnięciu zapadła zgodnie z regulaminem konkursu na nowe logo PPJK, dział V. Ocena prac., punkt 3.

Wkrótce, konkurs zostanie wznowiony o czy poinformujemy na naszej stronie internetowej.