Puchar Polski Jachtów Kabinowych

Zawiadomienie o regatach PPJK

zawiadomienie o regatach PPJK 2015

poniedziałek, 30 marca 2015 15:20

Zawiadomienie o Regatach

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2015


            1.INFORMACJE OGÓLNE

 

Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty jachtów żaglowych składające się
z regat eliminacyjnych i finału. Głównymi celami regat PPJK są:

 

 • integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce, poprzez rozgrywanie cyklu regat według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych;
 • wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych);
 • wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

 

W roku 2015 będzie rozegrana XX-ta edycja PPJK. Dotychczasowi zdobywcy Pucharu Polski Jachtów Kabinowych:

 

1996r – Zbigniew Kania

1997r – Leon Wróbel

1998r – Leon Wróbel

1999r – Zbigniew Jodzis

2000r – Przemysław Tarnacki

2001r – Piotr Cichocki; Romuald Knasiecki; Przemysław Tarnacki; Leon Wróbel

2002r – Wojciech Myśliwiec

2003r – Wojciech Myśliwiec

2004r – Robert Janecki

2005r – Paweł Oskroba

2006r – Wojciech Myśliwiec

2007r – Ryszard Osmański.

2008r – Tomasz Szychowiak

2009r – Piotr Kula

2010r – Karol Górski

2011r – Tymon Sadowski

2012r – Andrzej Wegner

2013r – Andrzej Wegner

2014r – Piotr Adamowicz

           2.ORGANIZATOR

 

Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych reprezentuje  Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 

Andrzej Janowski - Prezes Zarządu i Komandor PPJK

Jarosław Bazylko  - V-ce Prezes Zarządu i Dyrektor

Marek Lewandowski - Skarbnik

Jacek Smuszkiewicz - Członek Zarządu

Piotr Wroński - Członek Zarządu

Zbyszek Kacprzak - Sekretarz

 

Kontakt:

 

Andrzej Janowski

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Jarosław Bazylko

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


         3.UCZESTNICTWO

 

Klasy jachtów

 

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas: T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2013÷2016 z późniejszymi komunikatami) oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy
w regatach eliminacyjnych, pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.

Przynależność poszczególnych jachtów do klas (w razie wątpliwości) rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach kwalifikacyjnych.

 

Zawodnicy

 

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:

 1. sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne;
 2. sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału;
 3. w poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała -możliwe są tylko zmiany załogi
  (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego;
 4. sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach (zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie);
 5. sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce, a gdy to nie rozstrzyga - kolejno:
 6. większa ilość zdobytych punktów;
 7. lepsze miejsce w MPJK;
 8. lepsze miejsce w DMPJK;
 9. losowanie.

               4.PRZEPISY

 

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

 

 1. Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
 2. niniejszego Zawiadomienia o regatach;
 3. Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
 4. Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych „Formuła Pomiarowa PZŻ 2013÷2016” z późniejszymi komunikatami (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl);
 5. Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych.

 

             5.KALENDARZ REGAT

 

Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi będzie ogłoszony do końca marca 2015 na stronie www.ppjk.pl.  

 6.PUNKTACJA

 

Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

 

W x (101 + 1000 log10(N/P))

gdzie:

W – współczynnik regat;

N – ilość zawodników sklasyfikowanych w danych regatach;

P – miejsce zajęte w regatach.

Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2015 ustala się następujące wartości „W”:

                    Regaty GRADE I  - 1

                    Regaty GRADE II -0,5

                    Regaty Grade III – 0,7

 

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zaliczają się wszystkie wynik eliminacji.

 

Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania wyników zawodników w klasyfikacji PPJK
w poszczególnych regat eliminacyjnych ustala się na cztery (4).

              7.REGATY FINAŁOWE

 

Informacje ogólne

 

 1. Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się w dniach 26÷27 września 2015r.
 2. Regulamin oraz miejsce rozegrania Finału KO PPJK ogłosi do dnia 31 sierpnia 2015r.
 3. Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
 4. Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi KO PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
 5. Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane, Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostaną przyznane zwycięzcy najliczniejszej
  z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji).

 

Uczestnictwo

 

Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad.

 

 1. Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce).
 2. Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2015 według klasyfikacji frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie (sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu)przez liczbę odpowiadającą  ilośregat eliminacyjnych punktowanych w rankingu.
 3. W wypadku „remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami, decyduje większa frekwencja, kolejno na: MMPJK, DMPJK, a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie.
 4. W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale, prawo do startu przechodzi na innych zawodników, zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym, że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te.
 5. W przypadku, gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników.

  

 Dyrektor PPJK

 Jarosław Bazylko

Zawiadomienie o regatach PPJK 2014

poniedziałek, 28 kwietnia 2014 09:18

Zawiadomienie o Regatach

 

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2014

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty jachtów żaglowych składające się z regat eliminacyjnych i finału. Celami regat PPJK są:

 

 • integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce poprzez rozgrywanie regat cyklu według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych;
 • wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych).
 • wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

 

W roku 2014 będzie rozegrana XIX-ta edycja PPJK. Dotychczasowymi zdobywcy Pucharu Polski Jachtów Kabinowych byli:

 

1996r – Zbigniew Kania

1997r – Leon Wróbel

1998r – Leon Wróbel

1999r – Zbigniew Jodzis

2000r – Przemysław Tarnacki

2001r – Piotr Cichocki; Romuald Knasiecki; Przemysław Tarnacki; Leon Wróbel

2002r – Wojciech Myśliwiec

2003r – Wojciech Myśliwiec

2004r – Robert Janecki

2005r – Paweł Oskroba

2006r – Wojciech Myśliwiec

2007r – Ryszard Osmański.

2008r – Tomasz Szychowiak

2009r – Piotr Kula

2010r – Karol Górski

2011r – Tymon Sadowski

2012r – Andrzej Wegner

2013r – Andrzej Wegner

2. ORGANIZATOR

 

Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych reprezentowane przez Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu i Komandor PPJK: Andrzej Janowski

V-ce prezes Zarządu i Dyrektor: Jarosław Bazylko

Sekretarz: Dorota Dajkowska

Skarbnik: Marek Lewandowski

Członek Zarządu: Stanisław Kasprzak, Jacek Smuszkiewicz, Piotr Wroński

 

 

kontakt:

 

Andrzej Janowski

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jarosław Bazylko

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

3. UCZESTNICTWO

klasy jachtów

 

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2013-2016 z późniejszymi komunikatami), oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy w regatach eliminacyjnych pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.

Przynależność poszczególnych jachtów do klas – w razie wątpliwości - rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach kwalifikacyjnych.

 

zawodnicy

 

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:

 

 1. 1.Sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne
 2. 2.Sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału1;
 3. 3.W poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała. Możliwe są tylko zmiany załogi (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.
 4. 4.Sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie.
 5. 5.Sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce a gdy to nie rozstrzyga - kolejno:
  1. owiększa ilość zdobytych punktów
  2. olepsze miejsce w MPJK
  3. olepsze miejsce w DMPJK
  4. olosowanie

 

4. PRZEPISY

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

 1. 1.Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
 2. 2.Niniejszego zawiadomienia o regatach;
 3. 3.Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
 4. 4.Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych “Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016” z późniejszymi komunikatami (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl)
 5. 5.Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych,.

 

5. KALENDARZ REGAT

 

 1. 1.Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi będzie ogłoszony do końca marca 2014 na stronie www.ppjk.pl

 

6. PUNKTACJA

Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

 

W x (101 + 1000 log10(N/P))

W – współczynnik regat

N – Ilość zawodników sklasyfikowanych w danych regatach

P – miejsce zajęte w regatach

Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2014 ustala się następujące wartości "W":

 

 • Regaty GRADE I - 1
 • Regaty GRADE II *0,5
 • Regaty Grade III – 0,7

 

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zaliczają się wszystkie wynik eliminacji

 

Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania wyników zawodników w klasyfikacji PPJK w poszczególnych regat eliminacyjnych ustala się na cztery (4).

 

7. REGATY FINAŁOWE

 

Informacje ogólne

 

 1. 1.Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się w dniach 13-14 września 2014r.
 2. 2.miejscu rozegrania Finału KO PPJK poinformuje do dnia 31 lipca 2014r.
 3. 3.Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
 4. 4.Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi KO PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
 5. 5.Finał PPJK 2014 jest rozgrywany według „Zasad Rozgrywania Finału”, które będą ogłoszone na stronie www.ppjk.pl do dnia 31 lipca 2014r.

 

 1. 6.Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostanie przyznany zwycięzcy najliczniejszej z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji)

 

Uczestnictwo

Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad

 1. 1.Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce)
 2. 2.Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2014 według klasyfikacji frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie - sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu – przez liczbę odpowiadającą ilości regat eliminacyjnych punktowanych w rankingu.
 3. 3.W wypadku” remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami decyduje większa frekwencja - kolejno – na MMPJK, DMPJK a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie
 4. 4.W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale prawo do startu przechodzi na innych zawodników zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te
 5. 5.W przypadku gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników.

Zawiadomienie o regatach PPJK 2013

wtorek, 26 lutego 2013 16:15

Zawiadomienie o Regatach

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2013

1. INFORMACJE OGÓLNE

Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty jachtów) żaglowych składające się z regat eliminacyjnych i finału. Celami regat PPJK są:

 • integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce poprzez rozgrywanie regat cyklu według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych;
 • wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych).
 • wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

W roku 2013 będzie rozegrana XVIII-ta edycja PPJK. Dotychczasowymi zdobywcy Pucharu Polski Jachtów Kabinowych byli:

1996r – Zbigniew Kania
1997r – Leon Wróbel
1998r – Leon Wróbel
1999r – Zbigniew Jodzis
2000r – Przemysław Tarnacki
2001r – Piotr Cichocki; Romuald Knasiecki; Przemysław Tarnacki; Leon Wróbel
2002r – Wojciech Myśliwiec
2003r – Wojciech Myśliwiec
2004r – Robert Janecki
2005r – Paweł Oskroba
2006r – Wojciech Myśliwiec
2007r – Ryszard Osmański.
2008r – Tomasz Szychowiak
2009r – Piotr Kula
2010r – Karol Górski
2011r – Tymon Sadowski
2012r – Andrzej Wegner

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych reprezentowane przez Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu i Komandor PPJK: Andrzej Janowski
V-ce prezes Zarządu i Dyrektor: Jarosław Bazylko
Sekretarz: Jacek Olubiński
Skarbnik: Marek Lewandowski
Członek Zarządu: Stanisław Kasprzak, Jacek Smuszkiewicz, Piotr Wroński 

kontakt:

Andrzej Janowski
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jarosław Bazylko
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. UCZESTNICTWO

klasy jachtów

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2013-2016), oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy w regatach eliminacyjnych pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.
Przynależność poszczególnych jachtów do klas – w razie wątpliwości - rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach kwalifikacyjnych.

zawodnicy

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:

 • Sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne
 • Sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału1;
 • W poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała. Możliwe są tylko zmiany załogi (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.
 • Sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie.
 • Sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce a gdy to nie rozstrzyga - kolejno:
  • większa ilość zdobytych punktów
  • lepsze miejsce w MPJK
  • lepsze miejsce w DMPJK
  • losowanie

4. PRZEPISY

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

 • Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
 • Niniejszego zawiadomienia o regatach;
 • Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
 • Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych “Formuła Pomiarowa PZŻ 2013-2016” (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl)
 • Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych,.

5. KALENDARZ REGAT

 • Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi będzie ogłoszony do końca marca 2013 na stronie www.ppjk.pl oraz w miesięczniku Żagle

6. PUNKTACJA

Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

W x (101 + 1000 log10(N/P))

W – współczynnik regat
N – Ilość zawodników, którzy sklasyfikowanych w danych regatach
P – miejsce zajęte w regatach
Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2013 ustala się następujące wartości "W":

 • Regaty GRADE I - 1
 • Regaty GRADE II *0,5

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zalicza się osiem (8) najlepszych wyników eliminacji – lepsze miejsce oznacza większą ilość zdobytych punktów w klasyfikacji PPJK
Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania wyników zawodników w klasyfikacji PPJK w poszczególnych regat eliminacyjnych usta się na cztery (4).

7. REGATY FINAŁOWE

Informacje ogólne

 • Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się w dniach 14-15 września 2013r.
 • miejscu rozegrania Finału KO PPJK poinformuje do dnia 31 lipca 2013r.
 • Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
 • Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi KO PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
 • Finał PPJK 2013 jest rozgrywany według „Zasad Rozgrywania Finału”, które będą ogłoszone na stronie www.ppjk.pl do dnia 31 lipca 2013r.
 • Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostanie przyznany zwycięzcy najliczniejszej z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji)

Uczestnictwo

Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad

 • Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce)
 • Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2013 według klasyfikacji frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie - sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu – przez liczbę 8 odpowiadającą maksymalnej liczbie regat punktowanych w rankingu.
 • W wypadku” remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami decyduje większa frekwencja - kolejno – na MMPJK, DMPJK a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie
 • W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale prawo do startu przechodzi na innych zawodników zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te
 • W przypadku gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników.

Zawiadomienie o regatach PPJK 2012

piątek, 23 marca 2012 16:05

Zawiadomienie o Regatach

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2012

1. INFORMACJE OGÓLNE

Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty rekreacyjno sportowe składające się z regat eliminacyjnych i finału. Celami regat PPJK są:

 • integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce poprzez rozgrywanie regat cyklu według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych;
 • wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych).
 • wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

 

W roku 2012 będzie rozegrana XVII-ta edycja PPJK. Dotychczasowymi zdobywcy Pucharu Polski Jachtów Kabinowych byli:

1996r – Zbigniew Kania
1997r – Leon Wróbel
1998r – Leon Wróbel
1999r – Zbigniew Jodzis
2000r – Przemysław Tarnacki
2001r – Piotr Cichocki; Romuald Knasiecki; Przemysław Tarnacki; Leon Wróbel
2002r – Wojciech Myśliwiec
2003r – Wojciech Myśliwiec
2004r – Robert Janecki
2005r – Paweł Oskroba
2006r – Wojciech Myśliwiec
2007r – Ryszard Osmański.
2008r – Tomasz Szychowiak
2009r – Piotr Kula
2010r – Karol Górski
2011r – Tymon Sadowski

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych reprezentowane przez Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu i Komandor PPJK: Andrzej Janowski
V-ce prezes Zarządu i Dyrektor: Jarosław Bazylko
Sekretarz: Jacek Olubiński
Skarbnik: Marek Lewandowski
Członek Zarządu: Stanisław Kasprzak, Jacek Smuszkiewicz, Piotr Wroński

 

kontakt:

Andrzej Janowski
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jarosław Bazylko
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jacek Olubiński
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. UCZESTNICTWO

klasy jachtów

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2009-2012), oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy w regatach eliminacyjnych pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.
Przynależność poszczególnych jachtów do klas – w razie wątpliwości - rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach kwalifikacyjnych.

zawodnicy

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:

 • Sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne
 • Sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału1;
 • W poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała. Możliwe są tylko zmiany załogi (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.
 • Sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie.
 • Sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce a gdy to nie rozstrzyga - kolejno:
  • większa ilość zdobytych punktów
  • lepsze miejsce w MPJK
  • lepsze miejsce w DMPJK
  • losowanie

 

4. PRZEPISY

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

 • Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
 • Niniejszego zawiadomienia o regatach;
 • Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
 • Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych “Formuła Pomiarowa PZŻ 2009-2012” (dostępnej na stronie www.ppjk.pl oraz www.pya.org.pl)
 • Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych,.

5. KALENDARZ REGAT

 • Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi będzie ogłoszony do końca marca 2012 na stronie www.ppjk.pl oraz w miesięczniku Żagle

 

6. PUNKTACJA

Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

W x (101 + 1000 log10(N/P))

W – współczynnik regat
N – Ilość zawodników, którzy sklasyfikowanych w danych regatach
P – miejsce zajęte w regatach
Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2011 ustala się następujące wartości "W":

 • Regaty GRADE I - 1
 • Regaty GRADE II *0,5

 

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zalicza się osiem (8) najlepszych wyników eliminacji – lepsze miejsce oznacza większą ilość zdobytych punktów w klasyfikacji PPJK
Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania wyników zawodników w klasyfikacji PPJK w poszczególnych regat eliminacyjnych usta się na cztery (4).

7. REGATY FINAŁOWE

Informacje ogólne

 • Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się w dniach 14-16 września 2012r.
 • miejscu rozegrania Finału KO PPJK poinformuje do dnia 31 lipca 2012r.
 • Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
 • Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi KO PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
 • Finał PPJK 2012 jest rozgrywany według „Zasad Rozgrywania Finału”, które będą ogłoszone na stronie www.ppjk.pl do dnia 31 lipca 2012r.

 

 • Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostanie przyznany zwycięzcy najliczniejszej z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji)

Uczestnictwo

Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad

 • Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce)
 • Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2012 według klasyfikacja frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie -sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu – przez liczbę 8 odpowiadającą maksymalnej liczbie regat punktowanych w rankingu.
 • W wypadku” remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami decyduje większa frekwencja - kolejno – na MMPJK, DMPJK a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie
 • W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale prawo do startu przechodzi na innych zawodników zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te
 • W przypadku gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników:
 • SailBookwiatrportalZeglarskiboatshowazet-2016wiatr_i_wodadas-yacht-centertawerna-skipperow-2016sailing-org-pl